Lightsource, ontwikkelaar van zonneparken, richt zich op agrariërs


Nieuwe aanbieder op de Nederlandse markt is aanwezig op de Landbouw Vakbeurs in Assen
(stand 421)
Lightsource Renewable Energy, de grootste ontwikkelaar en exploitant van grootschalige zonne-energieprojecten in Europa, is gestart met zijn activiteiten in Nederland. Omdat het bedrijf zich ook richt op landeigenaren in landelijke gebieden en agrarische ondernemers, is de Landbouw Vakbeurs in Assen een van de eerste evenementen in Nederland, waar Lightsource aanwezig is. Zonneparken kunnen namelijk een oplossing zijn voor land dat niet of slechts beperkt in gebruik is en ze bieden agrarische ondernemers dankzij de verhuur van land een interessante en constante bron van inkomsten. Lightsource Renewable Energy heeft uitgebreide ervaring met de ontwikkeling, financiering, aanleg en exploitatie van grootschalige zonne-energieparken. In Europa zijn inmiddels honderden innovatieve projecten gerealiseerd. In het totaal heeft Lightsource in Europa meer dan 2GW aan zonne-energieprojecten in beheer.

“De Nederlandse markt voor zonne-energie biedt interessante mogelijkheden voor verdere groei”, zei CEO Nick Boyle van Lightsource. “Nederland heeft zich gecommitteerd aan de doelstelling om in het jaar 2020 14% van zijn energievoorziening uit duurzame energiebronnen te halen. Dankzij onze uitgebreide ervaring met grootschalige zonne-energieprojecten kunnen we daaraan een belangrijke bijdrage leveren. De ervaring van het Nederlandse management team en zijn kennis van financiering, vergunningenprocedures en de technische realisering van projecten komen daarbij goed van pas. We zijn blij dat Mark Straver de dagelijkse leiding in Nederland overneemt. Hij is al meer dan tien jaar werkzaam in de markt voor zonne-energie en kan samen met onze specialisten in Groot-Brittanniё de plannen en activiteiten in Nederland uitvoeren.”
 
Agrarische sector
Het Nederlandse team heeft de opdracht om de dienstverlening van Lightsource met betrekking tot grootschalige zonne-energieparken in de Nederlandse energiemarkt te introduceren en uit te rollen. Lightsource richt zich op een integrale oplossing, beginnend met ontwikkeling, financiering, engineering, vergunningen en planning tot en met diensten als operationeel beheer en onderhoud. Lightsource gaat zich niet alleen toeleggen op eigen projectontwikkeling, maar wil zich in samenwerking met energiebedrijven, gemeentelijke  overheden en grote, zakelijke klanten eveneens bezighouden met de uitvoering van zonne-energieprojecten, waarvoor al vergunningen en/of SDE+ subsidies beschikbaar zijn.

De komende maanden zal Lightsource zich vooral richten op landelijke gebieden en de agrarische sector. De aanleg van zonneparken is een optie voor land dat niet of slechts beperkt in gebruik is en biedt agrarische ondernemers dankzij de verhuur van land een interessante en constante bron van inkomsten. Lightsource zoekt percelen met een oppervlakte van zo’n 5 hectare op een niet al te grote afstand van de elektrische infrastructuur. De zonneparken worden zo ontworpen dat grondeigenaren maximaal gebruik kunnen maken van de ruimte zodat het land behalve voor het opwekken van energie ook gebruikt kan worden voor het houden van kleinvee, bijenteelt, verbetering van de biodiversiteit en het kweken van gewassen.

“Het is goed om te zien dat de Nederlandse regering de laatste jaren volop inzet op de groei van zonne-energie door het verlenen van subsidie voor duurzame energie. Die steun is cruciaal voor een duurzame toekomst en we hopen dat wij in Nederland een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de doelstellingen op het gebied van duurzame energie”, zei Mark Straver, business development manager voor Lightsource in Nederland. “Zonne-energie kan snel en zonder veel impact voor de omgeving en het landschap worden toegepast. Op elke locatie waar we een zonne-energiepark bouwen, werken we intensief samen met de lokale overheden, omwonenden en andere betrokkenen. We houden terdege rekening met hun prioriteiten, meningen en verzoeken en we doen alles om de projecten zo optimaal mogelijk in hun omgeving in te passen.”

Voor meer informatie: www.lightsource-re.nl of bezoek stand 421 op de Landbouw Vakbeurs van 28 november tot en met 1 december in Assen.

 

Meer weten over wat langetermijn huurinkomsten uit een zonneweide voor uw bedrijf kunnen doen? Bezoek onze stand op Landbouw Vakbeurs.

Lightsource
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam

E: info@lightsource-re.nl

www.lightsource-re.com