Asbestinventarisatie alsnog van belang

Doordat 4 juni 2019 het asbestverbod voor eind 2024 door de overheid is opgeheven, blijkt in de praktijk dat eigenaren van asbesthoudende daken een afwachtende houding aannemen om asbesthoudende daken te gaan saneren.

Echter is men zich er niet van bewust dat de verzekeraars de druk opvoeren. De schade die ontstaat aan asbestdaken door brand of storm wordt niet of nauwelijks meer vergoed! Daarbij komt nog een groter probleem dat de milieuschade voor de omgeving op een bepaald moment grotendeels wordt uitgesloten. Dit kan bij calamiteiten tot zeer grote omvangrijke schades leiden voor de eigenaren van gebouwen met asbesthoudende. Ook schieten de premies ook nog eens fors omhoog.

Het kan dan ook belangrijk zijn om een risico asbestinventarisatie te laten opstellen. Qwinpro wil u hierbij graag adviseren. Kom langs in de stand voor uitgebreide, vrijblijvende informatie.

Qwinpro dak- en wandpanelen is een allround leverancier van bouwproducten, voor alles op het gebied van dak & gevel systemen. Daarnaast voert Qwinpro renovaties uit, van asbestsaneringen, tot vervangen van daken en gevels en leveren en aanbrengen van zonne-energie systemen en dakgoten.

www.qwinpro.nl