WAAROM DEZE VAKBEURS?

De landbouw is één van de groeibriljanten binnen de Nederlandse economie. De regio Groningen / noord Nederland is een steeds belangrijker wordend landbouwgebied in Nederland. Duurzaam en extensieve(re) landbouw worden steeds belangrijker. Noord Nederland biedt hiervoor alle mogelijkheden, zowel aan de productiezijde als om aan de producten ook een meerwaarde toe te voegen. Door de landbouw in de regio te laten presenteren wordt het belang van de landbouw voor noord Nederland extra onderstreept. Een beurs in eigen regio werkt als een katalysator voor de economie, en versterking waarvan de hele regio profiteert.

WAAROM GAAT DE LANDBOUW VAKBEURS OUTDOOR?

Het coronavirus heeft ons weer met de neus op de feiten gedrukt. We weten weer dat persoonlijke contacten belangrijk blijven na 1 jaar belemmeringen. Communicatie blijft evolueren, en biedt digitaal oneindig veel mogelijkheden. Maar de persoonlijke contacten welke we nog steeds hebben, worden steeds belangrijker.

Een beurs is hét platform waar vraag & aanbod bij elkaar komt, waar contacten worden gelegd, waar demonstraties zijn, waar verkocht wordt, waar ideeën worden opgedaan, waar de machines en producten getoond worden. En alles life, face to face.

De combinatie van een nieuw evenemententerrein en het feit dat medio juni het coronavirus (waarschijnlijk) geen roet in het eten gooit. Is de LandbouwVakbeurs Groningen het eerste grote agrarische evenement in Nederland is waar iedereen veilig naar toe kan, na 15 maanden “thuis” zitten.

En ook belangrijk, de kosten voor een standoppervlak zijn bij een outdoor beurs veel lager dan bij een indoor-beurs. Alsook de kosten voor de inrichting van de stand (veel) lager zijn. Een extra en welkom voordeel voor de standhouders, na de corona crisis.