LANDBOUW VAKBEURS ZUIDBROEK

Van woensdag 15 februari t/m donderdag 17 februari wordt de traditie van de Landbouw Vakbeurs voortgezet met een elfde editie in de Eurohal te Zuidbroek. De vakbeurs trok de laatste editie 6.700 bezoekers. Ook deze keer wordt het dé vakbeurs waar agrarisch ondernemers zich oriënteren op de mogelijke investeringen voor hun bedrijf. Zorg er voor dat zij ook uw bedrijf ontmoeten op de Landbouw Vakbeurs!

DEELNEMEN:

stand huur is voor 12 m² t/m 120 m² à €75,-/ m²

stands121 m² of groter, t.b.v. mechanisatie à €40,-/ m²

 

WAT MAG U VERWACHTEN?

Het doel van de Landbouw Vakbeurs Zuidbroek is om 120 en 180 deelnemers te werven te worden bezocht door 10.000 ( + of – 1500) bezoekers. Dat is onze te realiseren doelstelling.

Gezien de gunstige datum, de afstemming met andere agrarische evenementen, de zeer geschikte locatie, het beproefde 35 jaar bestaande beursconcept en de zekerheid dat de beurs hier voor langere tijd gehuisvest zal zijn. Geeft dat vertrouwen aan de exposanten, het deelnemen is nu niet meer een éénmalige investering, maar is het een investering voor langere termijn.

De kracht van een beurs zit hem in de herhaling ervan. Het beursbezoek moet een traditie worden en een vaste plek op ieders agenda worden. Dat kan hier in Zuidbroek!

Het brede aanbod van producten en diensten en niet beperkt door een branche (organisatie). Het onafhankelijke karakter van de beurs, feit dat geen enkele deelnemer wordt uitgesloten! Zorgt er voor dat er een open en eerlijk speelveld ontstaat. En waar vraag en aanbod transparant in beeld komen.

Het doelgebied en doelgroep van de Landbouw Vakbeurs

Provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, plus oost- Veluwe en de Noord Oost Polder. Met daarbij ook het Duitse grensgebied.

Kortom alle agrariërs in een straal van ca 120 km rondom Zuidbroek en met een reistijd van > 1,5 uur.

Om u een idee te geven van de omvang wat het Nederlandse gebied betreft:

18.690                     landbouwbedrijven

791.800                   ha cultuurgrond

          43                   ha gemiddeld per bedrijf

1.839.000                stuks rundvee, waarvan

851.537                    melk- en kalfkoeien

11.429                      bedrijven met rundvee

8.287                        bedrijven met melkkoeien

3.142                        bedrijven met rundvee, geen melkkoeien

1.029                        bedrijven met geiten

312.300                    ha akkerbouw grond

4.589                        bedrijven met akkerbouw

68 ha                         gemiddeld per akkerbouw bedrijf

1.003                         varkenshouderij bedrijven

643                             pluimvee bedrijven